Bulevar Despota Stefana 13, Beograd; 011/7246995, 065/5680060
Brzi linkovi

Cenovnik

 

Stomatološki pregled je besplatan

Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem 20,00 

   
ORALNA HIRURGIJA

 
Rutinsko vađenje zuba 20,00
Komplikovano vađenje zuba 30,00
Vađenje impaktiranog umnjaka 100,00
Vađenje impaktiranog očnjaka 100,00
Resekcija zuba 100,00
Cistektomija 100,00
Incizija abscesa 10,00
Apikotomija 100,00
Resekcija frenuluma 100,00
Augmentacija grebena (jednostrano) 500,00
Sinus lift 800,00

Implant dvofazni (Isomed-Italija)

390,00 Promo cena!

Implant dvofazni (ICX-Švajcarska-Nemačka)

490,00

 

TERAPIJA PARADONTOPATIJE

 
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba 20,00
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu) 10,00
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža) 20,00
Hirurško lečenje parodontopatije (Widmanova operacija) po zubu, (ugradnja veštačke kosti i membrane plaćaju se dodatno) 35,00 Promo cena!
Gingivektomija (po zubu) 30,00

 

BOLESTI ZUBA

 
Kompozitni ispun- jednopovršinski 20,00
Kompozitni ispun- dvopovršinski 25,00
Kompozitni ispun – tropovršinski 30,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija jednokorenog zuba 30,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija dvokorenog zuba 40,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija trokorenog zuba 50,00
Aplikacija leka 10,00
Okuzalni splint (bruksizam, sportisti) 100,00

 

PROTETIKA

 
Metalokeramička krunica 90,00
Metalokeramička krunica na implantatima 110,00
Bezmetalna keramička krunica 190,00 Promo cena!
Bezmetalna keramička krunica na implantatima 220,00 Promo cena!
Livena nadogradnja 50,00
Fiberglas nadogradnja 50,00
Privremeni most – po članu 10-20,00
Parcijalna akrilatna proteza 190,00
Totalna proteza 300,00
Parcijalna skeletirana proteza 390,00
Direktno podlaganje proteza 25,00
Indirektno podlaganje proteza 40,00
Reraratura proteze 20,00

 

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

 
Lasersko beljenje zuba 150,00
Kućno beljenje zuba 150,00
Faseta od kompozita 50,00
Viniri 220,00

 

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

 
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene 10,00
Zalivanje fisura 10,00
Ekstrakcija mlečnog zuba 10,00
Florizacija zuba 20,00

 

ORTOPEDIJA VILICA

 
Mobilni aparat po vilici 250,00
Fiksni aparat po vilici 650,00
Estetski fiksni aparat po vilici 1000,00
Incognito-lingvalna tehnika Cena na upit
Samoligirajući fiksni aparat po vilici 800,00

-Sve cene su izražene u eurima-