Bulevar Despota Stefana 13, Beograd; 011/7246995, 065/5680060
Brzi linkovi

Resekcija korena zuba

Apikotomija

Zubi se održavaju na mestu pomoću korena koji se nastavlja u viličnu kost. Kraj ili vrh svakog korena naziva se apeks. Nervi i krvni sudovi preko njega ulaze u zub. One putuju kroz kanal unutar korena do pulpe. To je komora unutar krunice zuba.

Hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korena nekog zuba, zajedno sa procesom (inficiranim tkivom) koji se nalazi na njemu naziva se Apikotomija.

Apikotomija je siguran tretman. Najčešće predstavlja potpuno uspešan postupak koji podrazumeva i obavezno punjenje kanala korena biokompatibilnim materijalom.

 

Celokupni hirurški rad ima nekoliko faza.
U prvoj fazi se pravi rez. Postoje različite metode ove operacije, tako će i lokalizacija ovog reza zavisiti od metode. Kada se načini rez, podigne se sluzokoža i površinski deo kosti, postepeno se uklanja kost, da bi se omogućio pristup vrhu korena i procesu na njemu, zatim se uklanja proces. Ostaci inficiranog tkiva bi doveli do recidiva. Nakon toga se radi skraćivanje korena zuba. Zatim se vrši punjenje kanala. Time se obavlja hermetičko zatvaranje. Punjenje se najčešće vrši kroz krunu zuba, u nekim slučajevima, to se mora učiniti preko vrha skraćenog korena zuba. Posle obavljanja svih potrebnih postupaka pristupa se inspekciji i vraćanju režnja na svoje mesto i njegovo ušivanje.

Po završetku Vaš stomatolog će Vam reći koje lekove treba da uzimate. Svetuju se hladne obloge i odmor.