Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

Cenovnik

Stomatološki pregled je besplatan
Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem
€20,00

Oralna hirurgija

Rutinsko vađenje zuba
30,00
Komplikovano vađenje zuba
50,00
Vađenje impaktiranog umnjaka
120,00 - 150,00
Vađenje poluimpaktiranog umnjaka
60,00
Vađenje impaktiranog očnjaka
100,00
Resekcija zuba
100,00
Cistektomija
150,00
Incizija abscesa
10,00
Apikotomija
100,00
Resekcija frenuluma
100,00
Augmentacija grebena (jednostrano)
500,00
Sinus lift
800,00
Premium implant sa suprastrukturom
promo 390,00
Straumann implant
600,00

Terapija paradontopatije

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba
20,00
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu)
10,00
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža)
20,00
Hirurško lečenje parodontopatije (Widmanova operacija) po zubu, (ugradnja veštačke kosti i membrane plaćaju se dodatno)
promo 35,00
Gingivektomija (po zubu)
35,00

Bolesti zuba

Kompozitni ispun - jednopovršinski
30,00
Kompozitni ispun - dvopovršinski
35,00
Kompozitni ispun - tropovršinski
40,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija jednokorenog zuba
50,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija dvokorenog zuba
60,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija trokorenog zuba
70,00
Aplikacija leka
10,00
Okuzalni splint (bruksizam, sportisti)
100,00

Protetika

Metalokeramička krunica
100,00
Metalokeramička krunica na implantatima
120,00
Bezmetalna keramička krunica
promo 200,00
Bezmetalna keramička krunica na implantatima
promo 230,00
Livena nadogradnja
50,00
Fiberglas nadogradnja
50,00
Privremeni most – po članu
20-30,00
Parcijalna akrilatna proteza
190,00
Totalna proteza
300,00
Parcijalna skeletirana proteza
390,00
Direktno podlaganje proteza
50,00
Indirektno podlaganje proteza
70,00
Reparatura proteze
50,00
Full anatomic cirkon
220,00
Full anatomic cirkon na implantu - cirkon E-MAX
270,00
Mini proteza(žabica)
70,00

Estetska stomatologija

Lasersko beljenje zuba
150,00
Kućno beljenje zuba
150,00
Faseta od kompozita
50,00
Viniri
220,00

Decija i preventivna stomatologija

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene
10,00
Zalivanje fisura
10,00
Ekstrakcija mlečnog zuba
10,00
Florizacija zuba
20,00

Ortopedija vilica

Mobilni aparat po vilici
300,00
Fiksni aparat po vilici
750,00
Estetski fiksni aparat po vilici
1100,00
Incognito-lingvalna tehnika
Cena na upit
Samoligirajući fiksni aparat po vilici
1000,00 - 1400,00

Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

011 / 72 46 995 065 / 56 80 060