Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

Ciste i cistektomija


Šta su to zubne ciste?

Ciste su patološke šupljine koje su obložene tkivom i ispunjene tečnošću, mogu se razvijati u vilicama i u mekom tkivu (usna,obraz..). 

Zubne ciste nastaju kao reakcija organizma na konstantnu infekciju koja dolazi preko vrha korena zubne pulpe koja je inficirana (gangrena), mogu se pojaviti oko krunice neizniklog zuba, deljenjem epitela pri nicanju zuba, usled traume... 

Ukoliko postoji više inficiranih zuba u ustima na svakom može nastati cista. Veća je verovatnoća nastanka kod osoba sa lošom higijenom i zuba sa velikimkarijesom. 

Koji su simptomi koji mogu ukazati na postojanje ciste? 

Najčešće nema simptoma dok ne dođu do određene veličine ili dođe do stanja akutne infekcije. Simptomi koji mogu ukazati na postojanje ciste :promena boje zuba, tvrda izbočina na kosti iznad zuba, bol, otok, crvenilo kod zuba, fistula kod korena zuba, sekret iz nosa.

Posledica rasta ciste: resorpcija okolne kosti, oštećenje susednih zuba, prodiranje u sinus ili nos, akutna infekcija koja izaziva otok lica i bol...

Kako se ciste na zubima leče? 

Isključivo hirurški. Potrebno je ukloniti u potpunosti iz kosti. To je jedini način. Ukoliko je cistična lezija zahvatila veliki deo korena, zub je potrebno izvaditi a cistu hirurški ukloniti. 

Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji.

POVEĆANJE VILIČNOG GREBENA - AUGMENTACIJA GREBENA...
Frenulom je nabor sluzokože koji povezuje usnu ili jezik sa alveolarnim nastavkom tj. sa podom usne duplje. R...
Veliki deo naših pacijenata nema dovoljno mesta u vilicama za ove zube. Evo kratkog objašnjenja: ...
Zubi se održavaju na mestu pomoću korena koji se nastavlja u viličnu kost. Kraj ili vrh svakog korena naziva se apeks. Ner...

Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

011 / 72 46 995 065 / 56 80 060