Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

Resekcija frenuloma


Frenulom je nabor sluzokože koji povezuje usnu ili jezik sa alveolarnim nastavkom tj. sa podom usne duplje.

Resekcija frenuloma je rutinski zahvat. Izvodi se u slučaju visokog pripoja frenuloma za desni. Radi se zbog sprečavanja povlačenja desniparodontopatije u predelu pripoja.

POVEĆANJE VILIČNOG GREBENA - AUGMENTACIJA GREBENA...
Veliki deo naših pacijenata nema dovoljno mesta u vilicama za ove zube. Evo kratkog objašnjenja: ...
Zubi se održavaju na mestu pomoću korena koji se nastavlja u viličnu kost. Kraj ili vrh svakog korena naziva se apeks. Ner...
Šta su to zubne ciste? Ciste su patološke šupljine koje su obložene tkivom i ispunjene tečno...

Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

011 / 72 46 995 065 / 56 80 060