Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

Okluzalni splintovi i štitnici za zube


Okluzalni splintovi (tzv. night guard) koriste se najčešće u slučaju bruksizma (nesvesno škripanje zubima, najčešće u toku noći) i bruksomanije (svesno škripanje zubima u budnom stanju), koriste se u cilju smanjenja abrazije i zaštite zubnih tkiva, smanjenja opterećenja na potporna tkiva zuba i smanjenja bola u viličnim mišićima. Takođe, koristi se i kod sportista da bi se smanjila mogućnost povrede zuba i njihovog trošenja . Na osnovu uzetog otiska zuba gornje i donje vilice, izrađuje se individualno za svakog pacijenta. Kod sportista se najčesće radi splint samo za gornju vilicu. Najčešće primenjivani su stabilizacioni okluzalni splintovi, izrađuju se od čvrstog gumenog materijala debljine 2mm koji prekrivaju sve zube.

Trudnoća utiče na svaki aspekt života žene, uključujući i oralno zdravlje. Zbog čega trudnice najviše brinu p...
ZALIVANJE FISURA Fisura je linijsko udubljenje na površini zuba koje služi za žvakanje. To j...
Lečenje kanala korena ("vađenje živca"), odnosno endodontska terapija je među najnepopularnijim stomatološkim intervencija...
Naslage se stvaraju na zubima kontinuirano, posebno posle obroka. Neophodno ih je redovno uklanjati. One se u velikoj meri...

Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

011 / 72 46 995 065 / 56 80 060