Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

Da li su mi potrebni zubni implanti?

Kao i kod svakog drugog problema u zdravstvenom smislu, potrebno je dijagnostifikovati stanje u kome se naše oralno zdravlje nalazi. Zbog toga je preduslov svemu ne postati kandidat za zubni implant. To se postiže redovnim pregledima, oralnom higijenom i održavanjem zdravih navika. No, ukoliko stvari po zlu, dovoljno je za početak da se odradi jedan sistematski oralni pregled koji će ustanoviti da li je vaša bezubost toliko uznapredovala da je potrebno izraditi implant.

Pacijenti neretko dolaze kod zubara i zbog estetskih razloga, pa se najpre treba rukovoditi onim šta oni zapravo žele. O implantima za zube ne znaju svi jednako, a pacijenti nekada prosto žele da urade implant. Ponekad se zbog želje pacijenata, izostavlja mogućnost da se pristupa drugim metodama, pa ukoliko želite da vam se ugrade implanti, prvo se konusltujte sa stomatologom da li vam je zaista potreban. Naša ordinacija vam nudi besplatne konsultacije oko ovih pitanja.

Veoma je važno znati da je ortopanski snimak i te kako važan kada je sagledavanje situacije u ustima u pitanju. Snimak koji sagledava celokupno stanje u ustima iz više uglova, učiniće da se bolje pristupi rešavanju problema ugradnje zubnih implanata. Problemi koji se mogu javiti su nedostatak količine vilične kosti, što podrazumeva korekciju same vilice. Naravno, ovo ne treba da vas plaši jer je reč o izuzecima, a ne pravilima. Analizom ortopanskog snimka utvrđuje se ćinjenično stanje.

Da bi se pristupilo ugrađivanju zubnih implanata, potrebno je sanirati sve moguće kvarove, karijese, bolesti zuba i uvideti da li se na putu možda neće isprečiti paradentopatija.

Celokupno stanje tela, zdravstveni bilans, i druge bolesti mogu takođe doprineti tome da zubni implanti ne mogu da se ugrade. Pritom podrazumevamo da teška oboljenja i loše navike mogu praviti probleme jer se zubni implanti u malom procentu mogu i ne integrisati. Tome doprinose navike poput alkohola ili cigareta.

Neretko se postavlja pitanje koliko je zapravo potrebno ugraditi zubnih implanata, a to pitanje s pravom se i postavlja. Ljudi baš ne vole intervencije i operacije, pa vas obaveštavamo da nije potrebno uvek ugrađivati implant onda kada zub nedostaje. No, da bi se utvrdilo koliko je zaista zuba potrebno, mora se napraviti plan terapije, o čemu odlučuje zubar.

Poželjno je i preporučljivo da implantski zahvat, od izrade protetskog dela do ugradnje izvodi jedan lekar, kako bi imao sveukupni uvid u situaciju.

Ubacivanjem novog zuba, zajedno sa korenom, moguće je iskopirati funkciju prirodnog zuba, sa čvrstim i stabilnim temeljem...
Bilo da živite u Beogradu, širom Srbije ili na bilo kom kraju planete, svedoci ste situacije u kojoj se na estetiku gleda...
U ovom odeljku probaćemo da slikovito i u etapama pojasnimo sve segmente ugradnje implanata, kako bismo otklonili zabune....
Razmišljate o tome da nadoknadite oštećen ili izgubljen zub dentalnim implantom, ali se pitate koliko ta stomatološka inte...
Naravno da vas odgovor na ovo pitanje zanima. Koga ne bi. U pitanju je jedan dugoročniji proces, pa ćemo probati da objas...
Cena implanta zuba je stavka koju treba imati u vidu i koju treba isplanirati. Cene  zubnih implantata postaju...
Zahvaljujući konstantnom stručnom usavršavanju, praćenju svetskih trendova iz oblasti implantologijenudimo Vam svetsk...
Oralno hirurška procedura kojom se povećava visina kosti u gornjem delu vilice naziva se Sinus lift. Radi se da bi se omog...
Razvoj implantologije u proteklim godinama doneo je nove tehnike i materijale koji su nam pomogli da bolje, lakše, kvalite...
Ovako namenski oblikovane nadoknade izrađuju se od posebnih materijala upravo zbog toga jer se veštački materijali ugrađuj...
Kada se u vilicu ugrade  dentalni implanti,...
Implanti zuba imaju neograničeni rok trajanja. Makar bi trebalo da je tako. No, ako tako gledamo i zubi bi trebalo da traj...
Odgovor na ovo pitanje je DA. Ipak, ne vidimo suštinske razloge za vađenje implanata ukoliko već uložite trud, vreme i no...
Dešava se, naravno, da pojedini organizmi reaguju drugačije od uobičajenog na ugradnju implanta. Odbacivanje implant...
Implantologija, istorija zubnih implantata i ugra...

Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

011 / 72 46 995 065 / 56 80 060