Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

Cenovnik

Stomatološki pregled je besplatan
Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem
€20,00

Oralna hirurgija

Rutinsko vađenje zuba
20,00
Komplikovano vađenje zuba
30,00
Vađenje impaktiranog umnjaka
100,00
Vađenje impaktiranog očnjaka
100,00
Resekcija zuba
100,00
Cistektomija
150,00
Incizija abscesa
10,00
Apikotomija
100,00
Resekcija frenuluma
100,00
Augmentacija grebena (jednostrano)
500,00
Sinus lift
800,00
Implant dvofazni (Isomed-Italija)
promo 390,00
Implant dvofazni (ICX-Švajcarska-Nemačka)
490,00

Terapija paradontopatije

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba
20,00
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu)
10,00
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža)
20,00
Hirurško lečenje parodontopatije (Widmanova operacija) po zubu, (ugradnja veštačke kosti i membrane plaćaju se dodatno)
promo 35,00
Gingivektomija (po zubu)
30,00

Bolesti zuba

Kompozitni ispun - jednopovršinski
20,00
Kompozitni ispun - dvopovršinski
25,00
Kompozitni ispun - tropovršinski
30,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija jednokorenog zuba
30,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija dvokorenog zuba
40,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija trokorenog zuba
50,00
Aplikacija leka
10,00
Okuzalni splint (bruksizam, sportisti)
100,00

Protetika

Metalokeramička krunica
90,00
Metalokeramička krunica na implantatima
110,00
Bezmetalna keramička krunica
promo 190,00
Bezmetalna keramička krunica na implantatima
promo 220,00
Livena nadogradnja
50,00
Fiberglas nadogradnja
50,00
Privremeni most – po članu
10-30,00
Parcijalna akrilatna proteza
190,00
Totalna proteza
300,00
Parcijalna skeletirana proteza
390,00
Direktno podlaganje proteza
30,00
Indirektno podlaganje proteza
50,00
Reraratura proteze
30,00
Full anatomic cirkon
220,00
Full anatomic cirkon na implantu
250,00
Mini proteza(žabica)
70,00

Estetska stomatologija

Lasersko beljenje zuba
150,00
Kućno beljenje zuba
150,00
Faseta od kompozita
50,00
Viniri
220,00

Decija i preventivna stomatologija

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene
10,00
Zalivanje fisura
10,00
Ekstrakcija mlečnog zuba
10,00
Florizacija zuba
20,00

Ortopedija vilica

Mobilni aparat po vilici
250,00
Fiksni aparat po vilici
650,00
Estetski fiksni aparat po vilici
1000,00
Incognito-lingvalna tehnika
Cena na upit
Samoligirajući fiksni aparat po vilici
800,00

Bulvear Despota Stefana 13 (u zgradi kod Skadarlije), Beograd

011 / 72 46 995 065 / 56 80 060