Oralna hirurgijaTerapija paradontopatijeBolesti zubaProtetikaEstetska stomatologijaDečija i preventivna stomatologijaOrtopedija vilica
Oralna hirurgija
Rutinsko vađenje zuba €30,00
Komplikovano vađenje zuba €50,00
Vađenje impaktiranog umnjaka €120,00 - 150,00
Vađenje poluimpaktiranog umnjaka €60,00
Vađenje impaktiranog očnjaka €100,00
Resekcija zuba €100,00
Cistektomija €150,00
Incizija abscesa €10,00
Apikotomija €100,00
Resekcija frenuluma €100,00
Augmentacija grebena (jednostrano) €500,00
Sinus lift €800,00
Premium implant sa suprastrukturom PROMO €390,00
Straumann implant €600,00
Terapija paradontopatije
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba €20,00
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu) €10,00
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža) €20,00
Hirurško lečenje parodontopatije (Widmanova operacija) po zubu, (ugradnja veštačke kosti i membrane plaćaju se dodatno) PROMO €35,00
Gingivektomija (po zubu) €35,00
Bolesti zuba
Kompozitni ispun - jednopovršinski €30,00
Kompozitni ispun - dvopovršinski €35,00
Kompozitni ispun - tropovršinski €40,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija jednokorenog zuba €50,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija dvokorenog zuba €60,00
Vitalna ili mortalna ekstripacija trokorenog zuba €70,00
Aplikacija leka €10,00
Okuzalni splint (bruksizam, sportisti) €100,00
Protetika
Metalokeramička krunica €100,00
Metalokeramička krunica na implantatima €120,00
Bezmetalna keramička krunicaPROMO €200,00
Bezmetalna keramička krunica na implantatima PROMO €230,00
Livena nadogradnja €50,00
Fiberglas nadogradnja €50,00
Privremeni most – po članu €20-30,00
Parcijalna akrilatna proteza €190,00
Totalna proteza €300,00
Parcijalna skeletirana proteza €390,00
Direktno podlaganje proteza €50,00
Indirektno podlaganje proteza €70,00
Reparatura proteze €50,00
Full anatomic cirkon €220,00
Full anatomic cirkon na implantu - cirkon E-MAX €270,00
Mini proteza(žabica) €70,00
Estetska stomatologija
Lasersko beljenje zuba €150,00
Kućno beljenje zuba €150,00
Faseta od kompozita €70,00
Viniri €220,00
Dečija i preventivna stomatologija
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene €10,00
Zalivanje fisura €10,00
Ekstrakcija mlečnog zuba €10,00
Florizacija zuba €20,00
Ortopedija vilica
Mobilni aparat po vilici €300,00
Fiksni aparat po vilici €750,00
Estetski fiksni aparat po vilici €1100,00
Incognito-lingvalna tehnika Cena na upit
Samoligirajući fiksni aparat po vilici €1000,00 - 1400,00

DENTALNI TURIZAM