Oralna hirurgijaTerapija parodontopatijeBolesti zubaProtetikaEstetska stomatologijaOrtopedija vilica
Oralna hirurgija
Rutinsko vađenje zuba 30,00€
Komplikovano vađenje zuba 60,00€
Hiruško vađenje zuba 100 - 160,00€
Suprastruktura sa tehničkom obradom 120,00€
Suprastruktura Strauman sa tehničkom obradom 230,00€
Dodatak veštačke kosti 0,5 gr 200,00€
Biokolagen membrana 200,00€
Resekcija zuba  130,00€
Cistektomija 200,00€
Incizija abscesa 30,00€
Apikotomija 150,00€
Resekcija frenuluma 150,00€
Augmentacija grebena  500 - 2000,00€
Sinus lift 1.600,00€
Premium implant   SJAJNA CENA 290,00€
Abatment (Suprastruktura) 100,00€
Straumann implant 700,00€
Terapija parodontopatije
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba 30,00€
Obrada parodontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu) 20,00€
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža) 20,00€
Hirurško lečenje parodontopatije (Widmanova operacija) po zubu, (ugradnja veštačke kosti i membrane plaćaju se dodatno) 40,00€
Gingivektomija (po zubu) 40,00€
Bolesti zuba
Kompozitni ispun - jednopovršinski 30,00€
Kompozitni ispun - dvopovršinski 35,00€
Kompozitni ispun - tropovršinski 40,00€
Vitalna ili mortalna ekstripacija jednokorenog zuba 50,00€
Vitalna ili mortalna ekstripacija dvokorenog zuba 60,00€
Vitalna ili mortalna ekstripacija trokorenog zuba 70,00€
Aplikacija leka 10,00€
Okuzalni splint (bruksizam, sportisti) 100,00€
Protetika
Metalokeramička krunica 100,00€
Metalokeramička krunica na implantatima 120,00€
Bezmetalna keramička krunica  SJAJNA CENA 200,00€
Bezmetalna keramička krunica na implantatima  SJAJNA CENA 230,00€
Reparacija krunica po izrezanom zubu 50,00€
Reparacija metalokeramičke krune 50,00€
Reparacija cirkon krune 50,00€
Skidanje krune po zubu 10,00€
Livena nadogradnja 50,00€
Fiberglas nadogradnja 70,00€
Privremeni most – po članu 20 - 30,00€
Privremena kompozitna kruna 60,00€
Parcijalna akrilatna proteza 250,00€
Privremena - imedijatna proteza 200,00€
Totalna proteza 300,00€
Parcijalna skeletirana proteza 390,00€
Direktno podlaganje proteza 50,00€
Indirektno podlaganje proteza 70,00€
Reparatura proteze 50,00€
Full anatomic cirkon 250,00€
Cirkon E-MAX 280,00€
Proteza na implantu 960,00€
Mini proteza (žabica) 70,00€
Estetska stomatologija
Ordinacijsko beljenje zuba 220,00€
Ordinacijsko beljenje - jedne vilice 120,00€
Kućno beljenje zuba 100,00€
Faseta od kompozita 70,00€
Viniri AKCIJA 220,00€ | 250,00€
Ortopedija vilica
Mobilni aparat po vilici 300,00€
Fiksni aparat po vilici metalne bravice 800,00€
Fiksni aparat po vilici estetske bravice 1.200,00€
Incognito-lingvalna tehnika Cena na upit
Samoligirajući fiksni aparat po vilici metalni 1.000,00€
Samoligirajući fiksni aparat po vilici estetski 1.400,00€
Žičani (fiksni) ritejner  60,00€
Digitalne set up folije po kom 120,00€
Čuvar prostora  150,00€
Palatal bar ( lingvalni luk)  150,00€
Myobraces  250,00€
Uslužna kontrola  20,00€
Zamena luka  10,00€
Lepljenje metalne bravice 10,00€
Lepljenje estetske bravice  20,00€

DENTALNI TURIZAM