Dr Ivan Stojanović Implantolog

Zorica Jovanović CEO

Specijalista oralne hirurgije i implantologije

Dr Stanislava Radaković Specijalista oralne hirurgije i implantologije

Specijalizant protetike

Dr Vesna Bušetić Specijalizant protetike

Dr. Fahreta Ćendić stomatolog

Dr Milena Kučević Stomatolog

Glavna stomatološka sestra

Jelena Veličković Glavna stomatološka sestra

Stomatološka sestra

Milijana Jovanović Stomatološka sestra

Stomatološka sestra

Sandra Jovanović Stomatološka sestra

Administracija

Mirela Popović Administracija