Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi hirurškim lečenjem i zbrinjavanjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje. Oralno hirurške intervencije se izvode u lokalnoj anesteziji, potpuno su bezbolne, a mi ćemo se potruditi da sve prođe što prijatnije i sa što manje tegoba.  Najčešće intervencije koje se izvode u našoj ordinaciju su :  Vadjenje…