Lečenje kanala korena („vađenje živca“), odnosno endodontska terapija je među najnepopularnijim stomatološkim intervencijama, verovatno zato što sam naziv već asocira na nešto bolno. Međutim, to uglavnom nije bolan zahvat jer se danas taj zahvat radi u lokalnoj aneseteziji, a većina naših pacijenata opisuje svoje iskustvo identično onome kao pri plombiranju zuba.

Šta podrazumeva endodontska terapija?

Endodontska terapija se odnosi na tretman na delu zuba u kojem je smeštena zubna pulpa ili „zubni živac“.Iako su zubi uglavnom izgrađeni od tvrdih struktura, u svakom zubu se nalazi šuplji prostor koji sadrži meko tkivo tj zubnu pulpu.

Infekcija

Endodontska terapija je neophodna radi uklanjanja uzročnika sa ciljem da se sačuva zub i njegova funkcija.

Omogućiti prohodnost kanala

Zub je anesteziran i neophodno je izvršiti trepanaciju koja se postiže skidanjem krova pulpe, uklanjanjem koronarne pulpe i stvaranjem uslova za ulaz u kanal korena.

Uklanjanje inficiranog/inflamiranog tkiva-ekstirpacija pulpe

Ekstirpacija pulpe je mehanička obrada kanala uz pomoć endodontskih instrumenata. Mehanička obrada kanala se ne može odraditi bez irigacije. Irigator je hemijska supstanca koja pomaže u otklanjanju organskog ili neorganskog sadržaja kao i prodor instrumenata u kanal.

Punjenje kanala

Za definitivno punjenje kanala se koriste gutaperka štapici, sami ili u kombinaciji sa pastom a zatim se ubacuju u kanal zuba. Suština punjenja je da se maksimalno adherentno zatvore dentinski kanalići bočno i pulpo-periodontalne komunikacije.

Rekonstrukciona rešenja

Po završetku endodontskog lečenja, kavitet se zatvara adekvatnim definitivnim materijalima.

Primena kočića 

U nekim slučajevima se postavljaju parapulpalni kočići kao dodatna potpora (kad je u pitanju protetska terapija).

Sve o porodičnoj stomatologiji

ZUBI U TRUDNOĆI

Trudnoća utiče na svaki aspekt života žene, uključujući i oralno zdravlje. Zbog čega trudnice najviše brinu p…
Više

DEČJA STOMATOLOGIJA

ZALIVANJE FISURA Fisura je linijsko udubljenje na površini zuba koje služi za žvakanje. To je …
Više

LEČENJE KANALA KORENA

Lečenje kanala korena („vađenje živca“), odnosno endodontska terapija je među najnepopularnijim stomatološkim intervencija…
Više

OKLUZALNI SPLINTOVI I ŠTITNICI ZA ZUBE

Okluzalni splintovi (tzv. night guard) koriste se najčešće u slučaju bruksizma (nesvesno škripanje zubima, najčešće u toku…
Više

UKLANJANJE NASLAGA

Naslage se stvaraju na zubima kontinuirano, posebno posle obroka. Neophodno ih je redovno uklanjati. One se u velikoj meri…
Više

Niste pronašli odgovor?

Pošaljite upit našem osoblju i poslat ćemo Vam odgovor u najbržem roku.