Sinus lift i otkud potreba za njim

O potrebama zbog koje se radi sinus lift, govorimo nešto niže, a ovakve zahvate rade maksiofacijalni hirurzi kao i oralni i zubni hirurzi.   Šta je sinus lift? Sinus lift se može okarakterisati i kao operacija podizanja sinusa. U pitanju je operacija koja dodaje kost gornje vilice kako bi se nadogradio predeo između molara (kutnjaka)…