Većina oralnohiruških intervencija može uspešno da se izvede u lokalnoj anesteziji. Medjutim , u slučajevima ekstremne uplašenosti i izrazito sniženog praga za bol , može se primeniti sedacija.

Sedacija je postupak primene leka ili više lekova radi postizanja odredjenog stepena depresije centralnog dnevnog sistema u toku kog je verbalni kontakt sa pacijentom moguć jer je svest očuvana , kao i njegovi odbrambeni refleksi.

Osnovni ciljevi sedacije su:

 1. promena stava pacijent prema intervenciji koja predstoji
 2. obezbedjivanje očuvane svesti , kada je pacijent kooperabilan
 3. podizanje praga reakcije na bol
 4. očuvanost odbrambenih refleksa
 5. odsustvo uticaja na vitalne funkcije
 6. postizanje anterogradne amnezije.

Za farmakosedaciju se najčešće primenjuju lekovi iz grupe benzodiazepina, koji samo utiču na eliminaciju straha i napetosti. Iz tog razloga se prilikom intervencije mora primeniti lokalna anestezija.

Saradnja pacijenta sa stomatologom se lako uspostavlja baš zbog toga što je svest očuvana , a prag na bol podignuta. Obzirom na eliminisanje straha vitalni znaci kardiovaskularnog i respiratornog sistema ne samo da ostaju nepromenjeni , već se i prethodni poremećaji mogu delimično i normalizovati. BenzodiazepinI izazivaju izvestan stepen anterogradne amnezije, odnosno amneziju za dogadjaje posle primene leka. Stepen amnezije zavisi od doze primljenog leka.

Pogodnosti sedacije za pacijenta leži u samom smanjenju ili potpunoj eliminaciji nekontrolisanog straha. Smanjenje stresa je posebno važno za pacijente koji imaju oboljenja kod kojih postoji poremećaj parametara kardiovaskularnog sistema , gde bi se usled stresa ti parametri dodatno pogoršali.

Pogodnosti sedacije za lekara leže u tome što može da se uspostavi saradnja sa pacijentom u toku stomatološke intervencije , rad je olakšan , postoji izvesna mišićna opuštenost i odsustvo nepoželjnih refleksa ( gadjenje i povraćanje )

Indikacije za primenu sedacije su:

 1. omogućavanje izvodjenja stomatološke intervencije kod ekstremno nervoznog i uplašenog pacijenta
 2. izražen refleks na gadjenje i povraćanje
 3. kad se očekuje da će intervencija biti dugotrajna i neprijatna .

Kontraindikacije za primenu sedaciju su:

 1. alergija na lekove koji se primenjuju za sedaciju
 2. pacijenti sa psihijatrijskim oboljenjima , oboljenjima jetre i bubrega
 3. trudnice
 4. pacijenti sa težim deformitetima u orofaringelnom predelu , kada bi eventualna potreba za endotrahijalnom intubacijom bila neizvodljiva
 5. kada pacijent dodje bez pratioca.

Sve o oralnoj hirurgiji

POVEĆANJE KOLIČINE KOSTI

POVEĆANJE VILIČNOG GREBENA – AUGMENTACIJA GREBENA…

Više

RESEKCIJA FRENULOMA

Frenulom je nabor sluzokože koji povezuje usnu ili jezik sa alveolarnim nastavkom tj. sa podom usne duplje. R…

Više

HIRURŠKO VAĐENJE UMNJAKA

Nekada se kaže da nema dovoljno prostora u vilici za sve zube. I to je apsolutno tačno.  Naime, umnjak…

Više

RESEKCIJA KORENA ZUBA

Zubi se održavaju na mestu pomoću korena koji se nastavlja u viličnu kost. Kraj ili vrh svakog korena naziva se apeks. Ner…

Više

CISTE I CISTEKTOMIJA

Ciste oko zuba su patološke šupljine koje su obložene tkivom i ispunjene tečnošću, a mogu se razvijati u vilicama i u…

Više

SVESNA SEDACIJA

Većina oralnohiruških intervencija može uspešno da se izvede u lokalnoj anesteziji. Medjutim , u slučajevima ekstremne uplašenosti i izrazito sniženog praga za bol , može se primeniti sedacija.

Više

Niste pronašli odgovor?

Pošaljite upit našem osoblju i poslat ćemo Vam odgovor u najbržem roku.